B-11683

YAGレーザー溶接機

  • メーカー :
  • 型式 : MAX-065P
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 :
  • お問い合せ
[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P

Photo1

[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P photo-1

Photo2

[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P photo-2

Photo3

[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P photo-3

Photo4

[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P photo-4

Photo5

[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P photo-5

Photo6

[B-11683] YAGレーザー溶接機 MAX-065P photo-6