H-13871

卓上旋盤用刃物台

 • メーカー :
 • 型式 :
 • 年式 :
 • 主仕様 :
 • 場所 : ツールショップ
 • 価格 : ¥20,000
 • お問い合せ
[H-13871] 卓上旋盤用刃物台

Photo1

[H-13871] 卓上旋盤用刃物台 photo-1

Photo2

[H-13871] 卓上旋盤用刃物台 photo-2

Photo3

[H-13871] 卓上旋盤用刃物台 photo-3

Photo4

[H-13871] 卓上旋盤用刃物台 photo-4

Photo5

[H-13871] 卓上旋盤用刃物台 photo-5

Photo6

[H-13871] 卓上旋盤用刃物台 photo-6