K-16513

掛ギヤー

  • メーカー : ブラザー
  • 型式 : 1,25
  • 年式 :
  • 主仕様 : BT1用
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥4,000
  • お問い合せ
[K-16513] 掛ギヤー 1,25

Photo1

[K-16513] 掛ギヤー 1,25 photo-1

Photo2

[K-16513] 掛ギヤー 1,25 photo-2

Photo3

[K-16513] 掛ギヤー 1,25 photo-3

Photo4

[K-16513] 掛ギヤー 1,25 photo-4

Photo5

[K-16513] 掛ギヤー 1,25 photo-5

Photo6

[K-16513] 掛ギヤー 1,25 photo-6