K-16896

投影機

  • メーカー : ミツトヨ
  • 型式 : PV-300
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 : ¥100,000
  • お問い合せ
[K-16896] 投影機 PV-300

Photo1

[K-16896] 投影機 PV-300 photo-1

Photo2

[K-16896] 投影機 PV-300 photo-2

Photo3

[K-16896] 投影機 PV-300 photo-3

Photo4

[K-16896] 投影機 PV-300 photo-4

Photo5

[K-16896] 投影機 PV-300 photo-5

Photo6

[K-16896] 投影機 PV-300 photo-6