K-17726

マシンバイス

  • メーカー : 武田
  • 型式 : TK-150MV
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥15,000
  • お問い合せ
[K-17726] マシンバイス TK-150MV

Photo1

[K-17726] マシンバイス TK-150MV photo-1

Photo2

[K-17726] マシンバイス TK-150MV photo-2

Photo3

[K-17726] マシンバイス TK-150MV photo-3

Photo4

[K-17726] マシンバイス TK-150MV photo-4

Photo5

[K-17726] マシンバイス TK-150MV photo-5

Photo6

[K-17726] マシンバイス TK-150MV photo-6