K-18008

1,5KWコンプレッサー

 • メーカー :
 • 型式 :
 • 年式 :
 • 主仕様 : 100V
 • 場所 : ツールショップ
 • 価格 : ¥10,000
 • お問い合せ
[K-18008] 1,5KWコンプレッサー

Photo1

[K-18008] 1,5KWコンプレッサー photo-1

Photo2

[K-18008] 1,5KWコンプレッサー photo-2

Photo3

[K-18008] 1,5KWコンプレッサー photo-3

Photo4

[K-18008] 1,5KWコンプレッサー photo-4

Photo5

[K-18008] 1,5KWコンプレッサー photo-5

Photo6

[K-18008] 1,5KWコンプレッサー photo-6