K-18296

エアータンク

  • メーカー : 日立
  • 型式 : ST-150C
  • 年式 : 2016
  • 主仕様 : 150L
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 : ¥100,000
  • お問い合せ
[K-18296] エアータンク ST-150C

Photo1

[K-18296] エアータンク ST-150C photo-1

Photo2

[K-18296] エアータンク ST-150C photo-2

Photo3

[K-18296] エアータンク ST-150C photo-3

Photo4

[K-18296] エアータンク ST-150C photo-4

Photo5

[K-18296] エアータンク ST-150C photo-5

Photo6

[K-18296] エアータンク ST-150C photo-6