K-18590

サイドカッター

 • メーカー :
 • 型式 :
 • 年式 :
 • 主仕様 :
 • 場所 : ツールショップ
 • 価格 : ¥5,000
 • お問い合せ
[K-18590] サイドカッター

Photo1

[K-18590] サイドカッター photo-1

Photo2

[K-18590] サイドカッター photo-2

Photo3

[K-18590] サイドカッター photo-3

Photo4

[K-18590] サイドカッター photo-4

Photo5

[K-18590] サイドカッター photo-5

Photo6

[K-18590] サイドカッター photo-6