K-20069

タップホルダー

  • メーカー : 日研
  • 型式 : BT40-ZL12-100
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥5,000
  • お問い合せ
[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100

Photo1

[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100 photo-1

Photo2

[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100 photo-2

Photo3

[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100 photo-3

Photo4

[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100 photo-4

Photo5

[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100 photo-5

Photo6

[K-20069] タップホルダー BT40-ZL12-100 photo-6