K-20267

メーター

  • メーカー :
  • 型式 : TTD20×2
  • 年式 :
  • 主仕様 : TESA
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥3,000
  • お問い合せ
[K-20267] メーター TTD20×2

Photo1

[K-20267] メーター TTD20×2 photo-1

Photo2

[K-20267] メーター TTD20×2 photo-2

Photo3

[K-20267] メーター TTD20×2 photo-3

Photo4

[K-20267] メーター TTD20×2 photo-4

Photo5

[K-20267] メーター TTD20×2 photo-5

Photo6

[K-20267] メーター TTD20×2 photo-6