K-20549

2.2KWコンプレッサー

  • メーカー : 日立
  • 型式 : 2.2P-9.5V
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 : ¥80,000
  • お問い合せ
[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V

Photo1

[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V photo-1

Photo2

[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V photo-2

Photo3

[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V photo-3

Photo4

[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V photo-4

Photo5

[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V photo-5

Photo6

[K-20549] 2.2KWコンプレッサー 2.2P-9.5V photo-6