K-20715

水平器

  • メーカー :
  • 型式 : 200
  • 年式 :
  • 主仕様 : フジ精密
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥10,000
  • お問い合せ
[K-20715] 水平器 200

Photo1

[K-20715] 水平器 200 photo-1

Photo2

[K-20715] 水平器 200 photo-2

Photo3

[K-20715] 水平器 200 photo-3

Photo4

[K-20715] 水平器 200 photo-4

Photo5

[K-20715] 水平器 200 photo-5

Photo6

[K-20715] 水平器 200 photo-6