K-20832

ハカリ

  • メーカー :
  • 型式 : PCXⅡ-3000
  • 年式 :
  • 主仕様 : SHINKO
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥20,000
  • お問い合せ
[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000

Photo1

[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000 photo-1

Photo2

[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000 photo-2

Photo3

[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000 photo-3

Photo4

[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000 photo-4

Photo5

[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000 photo-5

Photo6

[K-20832] ハカリ PCXⅡ-3000 photo-6