K-20868

四ッ爪チャック

  • メーカー :
  • 型式 : 16inc
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 : ¥20,000
  • お問い合せ
[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc

Photo1

[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc photo-1

Photo2

[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc photo-2

Photo3

[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc photo-3

Photo4

[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc photo-4

Photo5

[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc photo-5

Photo6

[K-20868] 四ッ爪チャック 16inc photo-6