K-21266

マグネットリフター

 • メーカー :
 • 型式 :
 • 年式 :
 • 主仕様 : フジ磁工
 • 場所 : ツールショップ
 • 価格 : ¥20,000
 • お問い合せ
[K-21266] マグネットリフター

Photo1

[K-21266] マグネットリフター photo-1

Photo2

[K-21266] マグネットリフター photo-2

Photo3

[K-21266] マグネットリフター photo-3

Photo4

[K-21266] マグネットリフター photo-4

Photo5

[K-21266] マグネットリフター photo-5

Photo6

[K-21266] マグネットリフター photo-6