K-21462

ハンダ鏝

  • メーカー :
  • 型式 : SH-300
  • 年式 :
  • 主仕様 : シュアー 100V
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥3,000
  • お問い合せ
[K-21462] ハンダ鏝 SH-300

Photo1

[K-21462] ハンダ鏝 SH-300 photo-1

Photo2

[K-21462] ハンダ鏝 SH-300 photo-2

Photo3

[K-21462] ハンダ鏝 SH-300 photo-3

Photo4

[K-21462] ハンダ鏝 SH-300 photo-4

Photo5

[K-21462] ハンダ鏝 SH-300 photo-5

Photo6

[K-21462] ハンダ鏝 SH-300 photo-6