K-22153

ワークベンチ

  • メーカー :
  • 型式 : 600×450×735
  • 年式 :
  • 主仕様 :
  • 場所 : ツールショップ
  • 価格 : ¥5,500
  • お問い合せ
[K-22153] ワークベンチ 600×450×735

Photo1

[K-22153] ワークベンチ 600×450×735 photo-1

Photo2

[K-22153] ワークベンチ 600×450×735 photo-2

Photo3

[K-22153] ワークベンチ 600×450×735 photo-3

Photo4

[K-22153] ワークベンチ 600×450×735 photo-4

Photo5

[K-22153] ワークベンチ 600×450×735 photo-5

Photo6

[K-22153] ワークベンチ 600×450×735 photo-6