N-10903

NCフライス盤

  • メーカー : OKK
  • 型式 : MHA-450V
  • 年式 :
  • 主仕様 : 関東機械協同組合入札会出品中 最低価格¥500,000
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 :
  • お問い合せ
[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V

Photo1

[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V photo-1

Photo2

[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V photo-2

Photo3

[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V photo-3

Photo4

[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V photo-4

Photo5

[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V photo-5

Photo6

[N-10903] NCフライス盤 MHA-450V photo-6